Bize Ulaşın: 0 216 290 12 20 / 21

Tahsilat

İdari Takip:
Zamanında ödenmeyen bir borcun yasal takip şartları oluşmadan önce borçluya hatırlatılması, yapılandırılması ve tahsili için en güncel süreçleri organize etmektedir.

Yasal Takip:
Borçlu hakkında Türk Hukuku çerçevesinde icra takibi açılmasına müsaade edilmesi halinde açılan icra takibi ile birlikte açık kaynaklardan elde edilen Türkiye’nin en güncel ve geniş veri tabanı üzerinden borçlu malvarlığı ve iletişim bilgilerini sorgulayan ekibimizle ulaşılamayan borçlular daha ulaşılır hale gelmekte ve tahsilatın önündeki engeller kaldırılmaktadır.

Final Takip:
Başka Hukuk Büroları tarafından gerekli yasal takip süreçlerinden geçirilmiş ancak borçludan tahsilat yapılamamış alacaklar için daha kapsamlı bir araştırma süreci öngörmekteyiz. Bugüne kadar başka hukuk bürolarında tahsilat şansı olmamış Türkiye’nin her bölgesinden binlerce alacak dosyasının takibini devralmış olan Büromuz bu konuda en deneyimli Hukuk Bürolarındandır.

Çağrı Merkezi:
Çağrı merkezimiz sahip olduğu teknolojik altyapı ve büyük data ile ulaşılamaz borçlulara ulaşıyor bu borçluları önceliklerine göre gruplara ayırıyor, ödeme sözü alınmışlara, tahsilât ihtimali yüksek olanlara öncelik veriyor, ve sonuç odaklı olarak çalışmaktadır.