Bize Ulaşın: 0 216 290 12 20 / 21

Faaliyet Alanlarımız

FİNANSAL KURUMLAR
Bilge Hukuk Bürosu, Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara ve finans kuruluşlarına, danışmanlık, sözleşmelerin hazırlanması, kredilerin teminatlandırılması, kanuni takip öncesi alacakların uzlaşma ile tahsili, kanuni takip yolu ile tahsilat konularında gereken tüm aşamalarda hizmet vermektedir.

ENERJİ KURUMLARI
Türkiye’nin en büyük Enerji Şirketlerine uzun yıllardır dava ve takip hizmeti veren büromuz Enerji üretim ve tedarik zincirlerindeki faaliyetlerden doğan tüm ihtilaflarda çözüm odaklı olarak faaliyetlerine devam ettirmektedir.

İLETİŞİM VE ULAŞTIRMA VE İNŞAAT KURUMLARI
Altyapı şirketlerinin faaliyetlerinden kaynaklanan ihtilafların çözümü ve şirketler hukuku konularında destek olunmaktadır.

MEDENİ HUKUK
Türk Medeni Kanunu çerçevesinde, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku (Evlenme – Boşanma) Miras Hukuku konularında yirmi yılı aşkın tecrübesi ile hukuki danışmanlık, evlilik ve miras sözleşmeleri tanzimi, boşanma ve tazminat davaları ve bu konulandan kaynaklanan tüm davalar konusunda hukuki hizmet vermektedir. 

İŞ HUKUKU
iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında çalışanların iş sözleşmeleri ve fesih bildirimlerinin hazırlanması, ihtarnameler ve diğer belgelerin düzenlenmesinden, sözleşmelerin feshinden doğan tazminat ve işe iade taleplerine ilişkin davaların takibi, iş kazaları ve meslek hastalıklarından doğan tazminat davalarının takibi, iş sözleşmelerinin ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi de dahil olmak üzere müvekkillerin ihtiyaç duyabileceği her konuda hukuki hizmet vermektedir.